بیکاری چیست ؟ انواع بیکاری و دلایل آن

بیکاری

بیکاری یکی از واژه های پرکاربردی ست که در کشورمان وجود دارد. امروز سعی می کنیم تعریف بهتری از بیکاری را بیان کرده و به انواع و دلایل آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

بیکاری چیست

تعریفی بی حساب برای بیکاری عبارت است از: عدم ادامه کسب و کار یا در دسترس نبودن کار برای افراد! یعنی فرد تمام خصوصیات کار کردن را دارد؛ اما کاری برای او پیدا نمی شود!

شرط هایی وجود دارد که با مشاهده ی آنها در فرد می توان گفت او به دسته بیکاران پیوسته است.

_ اگر توانایی انجام کار را داشته باشد.

_ اگر به دنبال یافتن کار باشد اما هیچ کاری یافت نشود!

اخیراً بیکاری، برای افرادی که تحصیلات شان را به پایان رسانده اما به دلیل نداشتن مهارت لازم و عدم تجربه ی کافی فرصت های کاری ندارند نیز اتلاق می گردد.

 

انواع بیکاری

انواع بیکاری

۱- بیکاری ساختاری

۲- بیکاری اصطکاکی

۳- بیکاری طبیعی

۴- بیکاری منطقه ای

۵- بیکاری فصلی

۶- بیکاری فقر

۷- بیکاری آشکار

۸- بیکاری پنهان

۱- بیکاری ساختاری

این نوع بیکاری ناشی از رشد و توسعه در برخی از فعالیت های فعلی در اقتصاد مربوط در کشور است و این در کیفیت انتخابِ مهارت ها تأثیر می گذارد.

۲- بیکاری اصطکاکی

این نوع بیکاری توسط جنبش مستمر بین پرسنل در مناطق و حرفه های مختلف و ناشی از تغییرات اقتصاد ملی ایجاد می شود.

۳- بیکاری طبیعی

باید بین عرضه و تقاضا برای مهارت ها تعادل وجود داشته باشد.

۴- بیکاری منطقه ای

در این نوع بیکاری وضعیت اقتصادی در برخی از صنایع و قلمروها رو به وخامت است.

۵- بیکاری فصلی

برخی از فعالیت های اقتصادی که در طبیعت فصلی هستند در این نوع بیکاری اثر می گذارند. مانند کشاورزی، ساخت و ساز، گردشگری

۶- بیکاری فقر

افرادی که پول لازم برای سرمایه گذاری را ندارند درگیر این نوع از بیکاری هستند.

۷- بیکاری آشکار

این نوع بیکاری به این معنی است که افراد نمی توانند کار متناسب با شرایط و تخصص خود را پیدا کنند.

۸- بیکاری پنهان

انتخاب ضعیف افراد برای مشاغلی که فایده و سودی برایشان ندارد، بیکاری رفتاری نیز نام می گیرد.

تعریف بیکاری

تعریف بیکاری

فردی که در اجتماع قادر به کار کردن است و قدرت لازم را برای کار کردن دارد اما فرصتی برای کار برای فرد یافت نمی شود. بیکاری یک معضل اجتماعی محسوب شده و اثرات سوء را برای فرد و جامعه دارد. نمی توان تعداد افراد بیکار را مشخص کرد. این امر با توجه به مراکز روستایی و شهری، جنسیت، نوع آموزش، سطح درس، در انواع مکان ها متفاوت می باشد.

افرادی مانند دانش آموزان، معلولین، سالمندان، بازنشستگان، و دارندگان کار موقت بیکار به حساب نمی آیند.

 

علل بیکاری عبارتند از :

۱_ مهاجرت از روستا به شهر

۲_ نقص در تولید و توسعه و عدم سرمایه مالی

۳_ سطح درسی و آموزشی

۴_ زشت و ناپسند بودن برخی از کارهای دستی مانند فروشندگی

۵_ عدم ارتباط مراکز آموزشی با برخی الزامات بازار کار

۶_ انصراف دولت از برخی خدمات کارگران از صندوق بین المللی و خصوصی سازی

۷_ اختلال در ساختار اقتصاد ملی کشور

۸_ برتری جنسیت و قومیت در برخی مکان ها بین افراد گوناگون

۹_ رشد جمعیت بیش از تولید داخلی

۱۰_ کار و تجارت خارج از کشور

۱۱_ افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه

منبع :
cstland.com

دیدگاه ها بسته شده