درک مفهوم بازگشت سرمایه در مدیریت تغییر

درک مفهوم بازگشت سرمایه در مدیریت تغییر

بازگشت سرمایه یا ROI که مخفف Return on Investment است به معنای بهبود افزوده تقسیم بر هزینه رسیدن به این بهبود است:

ROI= N.B./ P.C.

N.B.= سود خالص

P.C.= هزینه پروژه

که سود خالص از کم کردن هزینه پروژه از سود پروژه بدست می آید.

این روش محاسبه برگشت سرمایه برای بسیاری پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد اما هنگامی که صحبت از برگشت سرمایه در مدیریت تغییر می شود همیشه محاسبه ROI با چالش هایی مواجه بوده است. در این مقاله آموزشی یک مدل سه وضعیتی از مدیریت تغییر ارائه می دهیم- وضعیت جاری، دوره گذار و آینده – تا در ابتدا ROI یا برگشت سرمایه توضیح دهیم و در مرحله بعد نشان دهیم که ROI چگونه در این سه وضعیت بروز می کند. و به این ترتیب مدل قابل فهمی به نمایش می گذاریم و با مفهوم CMROI یا برگشت سرمایه در مدیریت تغییر آشنا می شویم.

اساس تغییر – سه وضعیت

پروسی از مدل سه وضعیتی – وضعیت جاری یا کنونی ، دروه گذار و آینده – استفاده می کند تا تغییر را توصیف کند. هر تغییری که در سیستم ایجاد کنید از فعالیت هایی که در زمینه بهینه سازی انجام می دهید، به روز رسانی نرم افزار ها، جمع آوری اطلاعات، توسعه یا وضع قوانین جدید در نهایت باید گفت که تغییر حرکت از وضعیت کنونی (چیزهایی که اکنون در اختیار داریم) به سمت وضعیتی است که در آینده می خواهیم به آن برسیم (انجام فرایند به روشی جدید) و در این مسیر یک دوره گذار داریم تا تغییرات کامل شوند ( تکمیل فرایند تغییر).

وضعیت کنونی -> دوره گذار -> آینده

این مدل به خوبی مدیریت تغییر را بیان می کند. در حالیکه امروزه سازمان ها و شرکت ها با شرایط دشوارتری روبرو هستند ماندن در همین شرایط و تغییراتی انگشت شمار در حال انجام است. این تغییرات می توانند بنیادی باشند یا به صورت پروژهایی تعریف شوند. اما می توان آنها را با آنچه که انجام داده اند (شرایط کنونی) آنچه که انجام خواهند داد (آینده) و اینکه چگونه این تغییرات انجام می شود (دوره گذار) توصیف کرد.

برگشت سرمایه چگوه بدست می آید؟

برگشت سرمایه چگوه بدست می آید؟

با استفاده از سه حالت یا وضعیت تغییر می توان برگشت سرمایه را بدست آورد. برگشت سرمایه از تغییر حاصل می شود اما برای مدیریت تغییر انجام نمی شود. این بهینه سازی از اختلاف در کارایی سیستم در آینده و کارایی حال حاضر آن بدست می آید. مثال زیر این اختلاف را به خوبی نشان می دهد:

کارایی در آینده منهای کارایی در حال حاضر برابر سود پروژه
هزینه های کمتر هزینه های بیشتر = ضرفه جویی در هزینه ها
در آمدهای بیشتر درآمد های کمتر = منابع جدید درآمدی
خطای کمتر خطای بیشتر = کم شدن خطا
کمتر در معرض ریسک قرار گرفتن در معرض ریسک بالا = کم شدن ریسک
مطابق قانون غیر قانونی = عملکرد طبق تعهدات

بازگشت سرمایه در پروژه از اختلافی که در کارایی وجود دارد بدست می آید. و این اختلاف به کمک نتایجی که انتظار داریم حاصل شدنی است که در نهایت منجر به سود یا سود بیشتر خواهد شد. و این نتایج ناشی از درک ما می شود زیرا چنین نیازی را احساس کرده ایم و فهمیده ایم که باید فرایند را بهینه سازی کنیم که مربوط به آغاز کار است.

اما کجا می توان بازگشت سرمایه را در مدیریت تغییر یافت؟

مدیریت تغییر متفاوت است – زیرا وضعیت آینده و کنونی مشخص نیست تا به کمک آنها اختلافی بدست آوریم. در عوض مدیریت تغییر بر تغییرات جزئی تمرکز دارد تا بهره وری را در دوره گذار افزایش دهد و وضعیت سیستم را در آینده بهبود بخشد. مدیریت تغییر موثر سود پروژه را با یک تغییر مشخص افزایش می دهد. و به این ترتیب بین وضعیت کنونی و وضعیت سازمان در آینده اختلافی مثبت بوجود می آید که حاصل آن سود بیشتر است.

توجه داشته باشید که مدیریت تغییر از کم کردن میزان کارایی کنونی با میزان کارایی در آینده بوجود نمی آید. بازگشت سرمایه در مدیریت تغییر عبارت است از تفاوت بین:

 • سود پروژه اگر بهینه سازی را اجرا کنیم و از مدیریت تغییر استفاده کنیم، و
 • سود پروژه اگر از مدیریت تغییر استفاده نمی کردیم.

فرض کنید پروژه ای را تعریف کرده ایم. ما می توانیم پروژه را با مدیریت تغییر اجرا کنیم یا بدون آن. و بازگشت سرمایه در مدیریت تغییر عبارت است از اختلافی که در سود پروژه ناشی از همراه ساختن و همکاری پرسنل در بهینه سازی بدست می آید که اگر این بهینه سازی ها انجام نمی شد چنین سودی نصیب ما نمی شد.

 
سود پروژه (با مدیریت تغییر)  : کارایی در آینده (با مدیریت تغییر) _ وضعیت کنونی
در مقایسه با
سود پروژه (بدون مدیریت تغییر)  : کارایی در آینده (بدون مدیریت تغییر) _ وضعیت کنونی

مدیریت تغییر به صورت مستقیم از مفهوم سود و بازگشت سرمایه پشتیبانی می کند و این کار به کمک سودی که از دوره گذاری بهینه تر وضعیتی کاراتر در آینده بدست می آید حاصل می شود. با اعمال کردن مدیریت تغییر می توان:

مرحله گذار را بهینه سازی کرد که منجر به سود بیشتر پروژه خواهد شد:
 • سازگاری پرسنل را سرعت می بخشد.
 • اطمینان حاصل می کند که مشتریان پاسخ مورد نظر خود را دریافت می کنند.
 • اطمینان می یابد که پرسنل  آموزش های مناسب را در زمان مناسب خواهند دید.
 • تعهد رهبر و سازمان را به تغییر نشان خواهد داد.
 • موانع و مشکلات موجود را کاهش خواهد داد.
وضعیت سازمان در آینده را بهینه سازی خواهد کرد که منجر به آفرینش سود بیشتر پروژه خواهد شد:
 • نهایی کردن و عملیاتی کردن تغییر در کارکنان
 • تعداد پرسنل ویژه را کاهش می دهد.
 • وقتی که کارکنان با تغییر خو گرفتند روی تقویت مهارت های آنها کار می شود.
 • کارهایی را که به سرانجام نرسیده اند سر وسامان می دهد.
 • نهادینه سازی تغییرات مطلوب توسط پرسنل

نتیجه

تغییر ذات هر سیستمی است و چیزی است که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. اگر مدیریت تغییر را در سازمان خود اعمال کنیم، سودآوری پروژه را می توانیم در دوره گذار با بهینه سازی و کارایی بالاتر به سمت آینده ای کارآمدتر تامین کنیم. در حقیقت بازگشت سرمایه مدیریت تغییر با سازگاری و کمک نیروی انسانی امکان پذیر خواهد بود. به عنوان کسی که در زمینه مدیریت تغییر فعالیت می کند باید بگویم، من تا زمانی می توانم شغل خود را داشته باشم که بازگشت سرمایه خود را در بالا بردن فروش سازمان و افزایش تعهد کارکنان آنها نشان دهد.

دیدگاه ها بسته شده