چگونه از کارمندان تعریف و تمجید کنیم و به آنها ارزش دهیم

تعریف و تمجید کارمندان

۱- با هدف تحسین کنید

هدف از تحسین در محیط کار افزایش دلگرمی و کارایی پرسنل است. هدف این نیست که کارمند شما عاشق شما شود! یا اینکه کاری کنید که کارمندی که لباس خنده داری پوشیده است احساس بهتری داشته باشد. تحسین افراد به معنای تعارف کردن نیست. اینکه به کارمندی بگویید پیراهن زیبایی پوشیده است تعارف است. اما وقتی که کارمند شما به شکایت یک مشتری عصبانی رسیدگی می کند و او را راضی و خوشحال روانه می کند اگر او را تحسین کنید سرمایه گذاری ارزشمندی انجام داده اید.

۲- ستایش را هدف گیری کنید!

ستایش کارمندان

ستایش و تحسین کارمندان را برای یک کار خاص هدف گیری کنید و کلی گویی نکیند. بهتر است بگویید مری سمیناری که امروز صبح ارائه دادی خیلی مفید و پر از اطلاعات ارزشمند بود. تا اینکه بگویید تو کارمند فوق العاده ای هستی. تحسین کارمندان مفید است به این ترتیب به آنها برای زحمتی که کشیده اند پاداش داده اید و این کار شانس این را که کارمند شما بار دیگر تلاش کند افزایش می دهد. یکی دیگر از راههای تحسین هدفمند افراد این است که از آنها اطلاعات یا کار هایی بخواهید که در آن ماهر هستند از آنها بخواهید در مورد این توانایی خود صحبت کنند، به این ترتیب توانایی ها و استعداد های آنها را تحسین کرده اید.

۳- اعتقاد داشته باشید که او قابل تحسین است

اگر می خواهید کارمند خود را تحسین کنید و به این ترتیب از او تشکر کنید یا انگیزه او را قوی تر کنید باید بی ریا و صادقانه او را تشویق نمایید نه این که تظاهر به این کار کنید. کارمندانی که با شما کار می کنند به سادگی متوجه می شوند که تمجید و تعریف کردن شما واقعی نیست، بنابراین شما اعتبار خود را از دست می دهید و این توانایی را نخواهید داشت که آنها را دلگرم کنید یا انگیزه کارکنان خود را تقویت نمایید.

۴- تمجید و تحسین متناسب

تعریف و تمجید کارمندان مناسب باشد

وقتی در تعریف و تمجید کارمندان خود زیاده روی می کنید از اثر گذاری آن کم می کنید و همچین بی توجهی بیش از حد هم به کار و تلاش و زحمت پرسنل هم تاثیر منفی در ایجاد انگیزه آنها دارد. کمترین تعریف و تمجید از هر کارمندی ماهی یکبار است. بعضی ها بیش از دیگران نیاز به تعریف و تمجید دارند. و جوانان معمولا بیشتر به تعریف و تمجید نیاز دارند و همچنین افراد تازه کار بیش از کارمندان با تجربه به تعریف و تمجید نیاز دارند، و همچنین کارمندی که اعتماد به نفس پایین دارد بیش از دیگران نیاز به تحسین شما دارد.

۵- در جمع تحسین کنید و در خفا توبیخ کنید.

تشوبق کارمندان درجمع و تنبیه در خفا

اگر این کار شما باعث دستپاچگی کارمند نمی شود او را در جمع تحسین کنید تا دلگرمی همه کارمندان افزایش یابد. در یک سخنرانی یک یادآوری کوچک، یا یک آگهی کوچک در روزنامه شرکت، یا دادن یک یادداشت تشکر به سرپرست او همه راه های تشویق عمومی است.

 

دیدگاه ها بسته شده