جملات تأکیدی برای تقویت عزت نفس

جملات تاکیدی عزت نفس

برخی از جملات تأکیدی که می‌توانید روزانه از آنها برای تقویت عزت نفس استفاده کنید به شرح زیر هستند:

  • من شایسته، باهوش و توانا هستم.
  • من خودم را باور دارم.
  • من بسیاری از صفات خوب خودم را تأیید می‌کنم.
  • من ویژگی‌های خوب دیگران را می‌بینم.
  • در اطراف من انسان‌هایی هستند که ویژگی‌های خوب را در من پرورش می‌دهند.
  • من افکار و احساسات بدی را که نسبت به خودم دارم کنار می‌گذارم.
  • من تغییر و تحولی را که در خودم ایجاد می‌کنم، دوست دارم .
  • من همیشه در حال رشد و پیشرفت هستم.
  • باورهای من، شخصیتم را نشان می‌دهد.
  • من با هرچیزی که می‌گویم و انجام می‌دهم موافق هستم.

شما می‌توانید از هر جمله‌ی تأکیدی که با خودتان هماهنگ است استفاده کنید. همچنین می‌توانید جملات تأکیدی مناسب خودتان را بسازید. با تکرار روزانه‌ی این عبارات، شخصیت درونی و ذهن ناخودآگاه‌تان را پرورش دهید.

تغییر درونی چیزی نیست که یک‌شبه اتفاق بیفتد. اگر شرایط و موقعیت‌هایی وجود دارد که به عزت نفس‌تان آسیب می‌زند از تکنیک‌های ساده برای کنترل افکارتان استفاده کنید یا از یک مشاور کمک بگیرید.

برای بهبود عزت نفس‌ تان باید رفتارتان را با خودتان و البته دیگران تغییر دهید. هنگامی‌که به آینه نگاه می‌کنید و کلمات منفی به زبان می‌آورید یا هنگامی که با خودتان صحبت می‌کنید و به این نتیجه می‌رسید که در بعضی از موارد خوب عمل نمی‌کنید، در برابر قدرت شخصی‌تان می‌ایستید و در نهایت قربانی افکار خودتان خواهید شد. درنتیجه، به ذهن ناخودآگاه‌تان این پیغام را می‌دهید که افکار و رفتار منفی داشته باشد که این به نوبه‌ی خود روی رفتار دیگران با شما تأثیر می‌گذارد. عزت نفس به این معنی است که خودتان را باور کنید و بدانید آنچه که در حال انجامش هستید بهترین کار است، حتی اگر ممکن است چند روز بعد روش بهتری پیدا کنید. درواقع شما با باورها و ارزش‌های خودتان زندگی می‌کنید و آنچه دیگران می‌گویند یا انجام می‌دهند اصلا اهمیتی ندارد.

دیدگاه ها بسته شده