قانون یک کیلومتر بیشتر در بازاریابی

بازاریابی

قانونی که برای شما رایگان تبلیغ میکند…

دوست دارید ترفیع شغلی بگیرید؟ مشتریان بیشتری را به مغازه تان جذب کنید؟ امنیت شغلی داشته باشید و بدانید که هیچ وقت اخراج نخواهید شد؟ در مدرسه، دانشگاه، محل کار، سالن ورزشی و …بیش تر از همه مورد توجه واقع شوید؟

بدون این که دنبال کار بگردید، کار به دنبال شما باشد؟ بدون این که خودتان خبر داشته باشید، مشتریانتان کار شما را تبلیغ کنند؟

اینجا قانونی را به شما معرفی می کنیم که این خواسته هایتان را تحقق می بخشد؛ قانونی که باعث موفقیت بسیاری از فروشگاه ها، هتل ها و اشخاص معروف شده است.

این قانون یا اصل را می توان در این جمله خلاصه کرد : وقتی از تو انتظار خدمات و کار بیش تری را ندارند، تو یک کیلومتر بیش تر طی کن تا موفق تر شوی !

به این مثال توجه کنید :

دو شرکت خدمات رسانی کامپیوتر وجود دارد.

» وقتی با شرکت اولی تماس می گیرید یکی از کارمندانش را برای راه انداختن کار شما می فرستد. کارمند آن شرکت بدون هیچ کار و حرف اضافه ای کار محول شده را انجام می دهد و می رود.

» اما وقتی درب را به روی کارمند شرکت دومی باز می کنید با صورتی خندان و بشاش مواجه می شوید. وقتی او در حال کمک به شماست، متوجه گذر زمان نمی شوید، اطلاعات بیشتری نسبت به هزینه ای که پرداخت کرده اید، به دست می آورید. توصیه و راهکارهای جدیدی می شنوید و با یک احساس خوب او را بدرقه می کنید.

اگر کسی از شما شماره ی شرکت خدمات رسانی کامپیوتر را بخواهد، بدون شک شماره شرکت دوم را در اختیارش قرار خواهید داد. ممکن است در جمع دوستانه و محل کار از خدمات خوب آن شرکت صحبت کنید و بدون اینکه بدانید باعث رونق گرفتن کارهای آن ها شوید.

خب با این مثال، حتما تا به حال متوجه شده اید که قانون یک کیلومتر بیش تر طی کنید، چیست… بله ! درست فهمیده اید. یعنی «کاری را انجام بده که بر عهده ات نیست.»

اگر کارمند شرکتی هستید. می توانید به جز وظایف خودتان، کارهای شخصی که آن روز نتوانسته به اداره بیاید را انجام دهید یا در انجام اموری که جزو وظایفتان نیست داوطلب شوید. شما با این کار اولین نفری هستید که ترفیع می گیرید و آخرین شخصی خواهید بود که اخراج می شوید.

چون در ذهن رئیس تان پر رنگ شده اید و شما را به عنوان یک کارمند وظیفه شناس و کوشا در خاطرش نگه خواهد داشت. ههتل ها و رستوران هایی که یک ایده ی رایگان را در کنار خدمات شان ارائه می دهند، کارشان رونق بیشتری می گیرد.

 

حتی گاهی یک گل سرخ هم می تواند باعث جذب مشتری بیش تری شود !

 

به این فکر نکنید که چرا باید هزینه ی بیش تری پرداخت کنم یا کاری را انجام دهم که وظیفه ی من نیست. چون در برابر هزینه ی که برای ارائه آن خدمات اضافی کرده اید، پول و مشتریان جدید زیادی به سمت شما جذب خواهد شد. شما کار تبلیغ غیر مستقیم را انجام می دهید و با این کار به شهرت و درآمد خود می افزایید.

یک لبخند، یک گل رز، کمی اطلاعات بیش تر، کمک بدون این که از شما بخواهند و کارهای مشابه این ها باعث پیشرفت شما خواهد شد.

من خودم همیشه تمایل دارم به مغازه ی پیرمردی در مرکز شهر بروم که همیشه بامن احوال پرسی می کند و یک شکلات به من هدیه می دهد.

در اطراف خانه ی ما مغازه های زیادی وجود دارد اما من ترجیح می دهم برای خرید هایم به آن جا بروم، چون با رفتار خوب و شکلات هایی که به من هدیه داده باعث شده تا حس آرامش بیشتری در آن جا تجربه کنم.

این کار را بیش از ده سال است انجام می دهم. من در طی این ده سال شاید در مورد این مغازه و صاحبش با افراد زیادی صحبت کرده ام و آن ها را به خرید از آن مغازه ترغیب کرده ام.

در واقع آن شکلات رایگان که هزینه ی قابل توجه ای هم ندارد، باعث جذب مشتریان بیش تری برای صاحب آن مغازه شده است.

مثال دیگری که در زندگی روزانه ام زیاد اتفاق می افتد، این است که بارها از اطرافیانم شنیده ام به خاطر رفتار یا خدمات بهتر جذب جایی شده اند یا تصمیم گرفته اند دیگر آن جا نروند.

برای مثال می گویند:

  • چه قدر مغازه دار عبوس بود، انگار سختش می شد صحبت کند، دیگر از او خرید نخواهم کرد.
  • این کافه در کنار سفارش هایمان یک کیک رایگان ارائه می دهد، بیایید آن جا برویم.

حتما پیرامون شما هم اتفاقات مشابه این افتاده و باعث ترغیب یا دوری شما از فروشگاه ها و … شده است. این تاثیر شگفت انگیز ارائه خدمات بیش تر از حد انتظار را نشان می دهد.

اگر خواهان پیشرفت بیش تر هستید، می خواهید مطرح باشید و در مورد شما و کارهایتان صحبت کنند، موقعیت های بهتری کسب کنید پس غرور را کنار بگذارید، دنبال طرح های جدید برای ارائه خدمات بیش تر باشید، لبخند را مهمان همیشگی لب هایتان در برخورد با رئیس، همکار و مشتری کنید تا معجزه ی آن را ببینید؛ به همین سادگی !

منبع :
12ceo

دیدگاه ها بسته شده